Home

Beschermingsbewind

 

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is er voor mensen die door wat voor oorzaak dan ook (psychisch of lichamelijk) niet in staat zijn hun eigen geldzaken te regelen. Solva kan dan worden ingeschakeld voor het regelen van alle inkomsten en uitgaven. Op die manier blijven uw financiële zaken op orde!

Wat houdt beschermingsbewind in?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor iemand zijn geldzaken niet zelf kan regelen. Dat kan bijvoorbeeld doordat er sprake is van een psychisch probleem, ouderdomsproblemen, verslavingsproblematiek, analfabetisme. Of hiervan sprake is, moet blijken uit een medische verklaring of uit een sociaal verslag van een hulpverlener.

Als het door deze problemen niet lukt om de geldzaken te beheren, dan kunt u een bewindvoerder van Solva inschakelen.

-De bewindvoerder zorgt ervoor dat u uw geldzaken op orde heeft en houdt.

-De bewindvoerder van Solva regelt uw financiële zaken en mag namens u handtekeningen zetten onder financiële stukken.
 Dit gebeurt uiteraard zoveel mogelijk in overleg met u.

-De bewindvoerder van Solva kan ook op eigen initiatief geldzaken voor u gaan regelen, indien dat in uw voordeel nodig is.

-De bewindvoering kan door uzelf of door familieleden worden aangevraagd bij de Kantonrechter.

-De aanvraag bij de Kantonrechter wordt ingediend via een verzoekschrift. Dit kan door uzelf of met medewerking van Solva worden   gedaan.

-De rechter benoemt Solva daarna tot bewindvoerder.

-De rechter blijft Solva daarna ook controleren. Om Solva in te schakelen als uw bewindvoerder kunt u ons aanvraagformulier   invullen.
 Dit formulier kunt u downloaden vanaf onze website. U vindt dit formulier onder de knop formulieren. Wij zullen contact met u   opnemen voor het plannen van een intakegesprek bij u thuis.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor beschermingsbewind zijn vastgesteld door het LOVCK en bedragen voor 2019

 

Eén persoon zonder schulden

Vergoeding per 01-01-2019

Intake

€ 644,93 incl. BTW

Maandtarief

€ 114,14 incl. BTW

Eindrekening & verantwoording

€ 242,00 incl. BTW

Eén persoon met schulden

 

Maandtarief

€ 147,62 incl. BTW

(Echt-)paar zonder schulden

 

Intake

€ 773,19 incl. BTW

Maandtarief

€ 136,93 incl. BTW

Eindrekening & verantwoording

€ 290,40 incl. BTW

(echt)paar met schulden

 

Maandtarief 1 persoon met schulden

€ 157,09 incl BTW

Maandtarief 2 personen met schulden

€ 177,16 incl BTW

Bijzondere werkzaamheden

 


Verhuizing

€ 402,79 incl BTW


PGB Beheer

€ 603,79 Incl BTW per jaar

Per uur

€ 80,46 incl. BTW