Home Diensten Inkomensbeheer

Inkomensbeheer 

Komt u steeds opnieuw in de problemen, omdat u meer geld uitgeeft dan u binnenkrijgt?

Het beheer van uw inkomen kunt u overdragen aan Solva. We noemen dit inkomensbeheer. Uw vaste lasten zoals huur, gas, elektrisch en ziektekosten worden dan iedere maand correct betaald van uw inkomen. U krijgt daarnaast een weekelijks bedrag overgemaakt om van te leven. Op deze manier neemt Solva u veel zorgen uit handen en doormiddel van de maandelijkse afschriften houdt u overzicht over uw geldzaken.

Wat houdt inkomensbeheer in?

-Samen met Solva wordt uw financiële situatie (inkomsten en uitgaven) nauwkeurig op een rij gezet.

-Uw inkomen zal op een door Solva te openen bankrekening op uw naam worden gestort.

-Solva zorgt ervoor dat alle vaste lasten netjes op tijd voor u worden betaald.

-Solva zal een bedrag reserveren per maand voor onvoorziene uitgaven mits het budget dit toelaat.

-Wij zullen u wekelijks een bedrag aan weekgeld overmaken afspraken over de hoogte van het weekgeld zullen we samen maken.

-U krijgt van Solva iedere maand een rekeningoverzicht waarop alle inkomsten en uitgaven van u netjes worden vermeld.

-Heeft u schulden, dan zullen we samen naar een passende oplossing gaan zoeken.

Wat kost inkomensbeheer?

-Solva berekent voor inkomensbeheer € 89,73  per maand voor een alleenstaande en € 100,28 voor een echtpaar.

-Voor de intake en het opstarten van het inkomensbeheer bedragen de kosten € 260,00 Exitvergoeding € 100,00

-Solva gaat over tot rechtstreekse verrekening van de kosten.