Taakomschrijving beschermingsbewindvoerder:

   Door een lichamelijke of geestelijke beperking kan iemand permanent of tijdelijk zijn eigen financiële     administratie niet meer verzorgen.
   De kantonrechter kan dan een beschermingsbewindvoerder aanstellen om de financiën op orde te             brengen en te beheren.
   De taken van een beschermingsbewindvoerder zijn wettelijk vastgelegd.

   Standaard werkzaamheden:

 – Intake / kennismakingsgesprek
 – opstellen budgetplan
 – plan van aanpak maken plus eventueel aanvullend plan van aanpak in geval van schulden
 – begeleiden aanvraag bewind en mee naar zitting
 – boedelbeschrijving maken
 – het uitvoeren van betalingen (vaste lasten, leefgeld enz.) volgens het opgestelde budgetplan
 – verzorgen van belastingaangifte (box 1/2/3)
 – aanvragen belastingtoeslagen
 – ondersteunen/begeleiden aanvragen van uitkeringen
 – aanvragen kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 – aanvragen bijzondere bijstand o.a. voor het vergoeden van de bewindvoering
 – bezwaar bijzondere bijstand beoordelen en eventueel in beroep gaan
 – declareren bij de (zorg)verzekering
 – beheer verzekeringen (afsluiten, financieel beoordelen en opzeggen)
 – afbetalingsregelingen treffen bij niet problematische schulden
 – behandeling van de financiële post
 – het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording
–  telefonisch bereikbaar zijn voor klant tijdens bereikbaarheidstijden
–  begeleiden aanvraag schuldhulpverlening
–  informeren WSNP bewindvoerder / Schuldhulp

   Bijzondere werkzaamheden:

 – afhandeling nalatenschap na overlijden
 – verhuizing / ontruiming
 – PGB
 – belastingaangifte bij vermogen (box2/3) verkoop woning
    Wat een bewindvoerder niet doet:
 – Problematische schulden regelen
 – Budgetbeheer
 – Budget coaching
 – Ingewikkeld nalatenschap (doorverwijzen notaris)
 – Huisvesting verzorgen
 – Aanvragen paspoort of ID
 – Informeren en adviseren bij juridische zaken (doorverwijzen)
 – Bepalen welke zorg iemand nodig heeft (altijd in overleg met de klant)
 – Bewind bij ondernemersactiviteiten