Vaste lasten beheer

    Bent u schuldenvrij en wilt u voorkomen dat er opnieuw achterstanden in de vaste lasten of schulden      ontstaan?
    Het beheer van uw inkomen kunt u overdragen aan Solva.
    We noemen dit vaste lasten beheer.
    Uw vaste lasten zoals huur, gas, elektrisch en ziektekosten worden dan iedere maand correct betaald      van uw inkomen.
    Met u wordt afgesproken wat er zal worden gespaard, het restant van uw inkomen wordt op uw eigen        bankrekening gestort.
    Op deze manier neemt Solva u veel zorgen uit handen en doormiddel van de maandelijkse afschriften      houdt u overzicht over uw geldzaken.

    Wat houdt vaste lasten beheer in?

–  Samen met Solva wordt uw financiële situatie (inkomsten en uitgaven) nauwkeurig op een rij gezet.
–  Uw inkomen zal op een door Solva te openen bankrekening op uw naam worden gestort.
–  Solva zorgt ervoor dat alle vaste lasten netjes op tijd voor u worden betaald.
–  Solva zal een bedrag reserveren per maand wat voor u gespaard wordt, mits het budget dit toelaat.
–  Het restant van uw inkomen wordt op uw rekening gestort.
–  U krijgt van Solva iedere maand een rekeningoverzicht waarop alle inkomsten en uitgaven van u              netjes worden vermeld.
–  Om gebruik te kunnen maken van vaste lasten beheer, mag u geen schulden hebben.
–  U vraagt zelf kwijtschelding en langdurigheidstoeslag aan.

    Wat kost vaste lasten beheer?

Solva berekent voor vaste lasten beheer € 65 per maand voor een alleenstaande en € 80 voor een echtpaar.Voor de intake en het opstarten van het inkomensbeheer bedragen de kosten € 200,00 bij tussentijdse beëindiging van het contract bedraagt de exitvergoeding  € 140,00

–  Kosten voor het doen van Belastingaangifte bedragen €50 voor een alleenstaande en €70 voor een echtpaar.
–  Voor een verhuizing brengen wij € 150 in rekening.