Inkomensbeheer

   Komt u steeds opnieuw in de problemen, omdat u meer geld uitgeeft dan u binnenkrijgt?
   Het beheer van uw inkomen kunt u overdragen aan Solva. We noemen dit inkomensbeheer.
   Uw vaste lasten zoals huur, gas, elektrisch en ziektekosten worden dan iedere maand correct betaald       van uw inkomen.
   U krijgt daarnaast een wekelijks bedrag overgemaakt om van te leven.
   Dit noemen we leefgeld.
   Op deze manier neemt Solva u veel zorgen uit handen en doormiddel van de maandelijkse afschriften       houdt u overzicht over uw geldzaken.

   Wat houdt inkomensbeheer in?

– Een van de medewerkers van Solva komt bij u thuis op intakegesprek om uw situatie door te nemen. Er     wordt een overeenkomst voor inkomensbeheer getekend.
– Samen met Solva wordt uw financiële situatie (inkomsten en uitgaven) nauwkeurig op een rij gezet.
– Uw inkomen zal op een door Solva te openen bankrekening op uw naam worden gestort.
– Solva zorgt ervoor dat alle vaste lasten op tijd voor u worden betaald.
– Solva zal een bedrag reserveren per maand voor onvoorziene uitgaven mits het budget dit toelaat.
– Wij zullen u wekelijks een bedrag aan leefgeld overmaken afspraken over de hoogte van het weekgeld     zullen wij samen maken..
– U krijgt van Solva iedere maand een rekeningoverzicht waarop alle inkomsten en uitgaven van u netjes     worden vermeld.
– Heeft u schulden, dan zullen we samen naar een passende oplossing gaan zoeken.

   Wat kost inkomensbeheer?

– Solva berekent voor inkomensbeheer € 98,00 per maand voor een alleenstaande en € 110,00 voor een       echtpaar.
– Voor de intake en het opstarten van het inkomensbeheer bedragen de kosten € 300,00 bij tussentijdse beëindiging van het contract bedraagt de exitvergoeding  € 200,00

– Kosten voor het doen van Belastingaangifte bedragen € 50,00 voor een alleenstaande en € 70,00 voor een echtpaar.
– Voor een verhuizing brengen wij € 150 in rekening.